Projekti i Fondacioni "Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve"
"'Ndermjetesimi dhe dialogu restaurues ne grupmoshat shkollore"